Pacient | Vyšetření | DSA princip

Jaký je princip

Pracoviště pro provádění angiografie (angiolinka) je kombinací operačního sálu a rentgenologické vyšetřovny. Její součástí je vyšetřovací stůl a nastavitelný stojan s RTG přístrojem. K rentgenovému zobrazení je zapotřebí zdroj záření - tzv. rentgenka. Po průchodu organismem se záření zachycuje a zobrazuje na monitoru. K zavedení kontrastní látky do Vašich cév slouží katétr. Je to dlouhá tenká dutá trubička. K vyšetření je třeba sada pro zavedení katétru do cévy. Kontrastní látka se aplikuje přetlakovou stříkačkou. K ochraně vyšetřujícího lékaře před ionizujícím rentgenovým zářením se používají speciální olověné vesty.

Katétr se obvykle zavádí do těla tříslem. Za kontroly rentgenem se Vaší stehenní tepnou nebo žílou dostává až do požadovaných cév. Po jejich dosažení lékař aplikuje kontrastní látku. Rentgenový snímek vyšetřované oblasti zobrazí průběh a velikost krevního zásobení. Obraz je možné dále počítačově zpracovat. Digitální substrakce zvyšuje rozlišovací schopnosti angiografie.

DSA | Princip | Průběh | Výsledek